Neziskový vzdělávací projekt

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu "Ptáci České republiky".

Cílem tohoto webu je přiblížení života ptáků na našem území.

Tento projekt podporuje:

www.cimbalova-muzika.cz

www.svatebni-specialista.cz

www.vlackem.cz

Naučná videa

03.04.2015 16:42

Čížek lesní

Čížek lesní (Carduelis spinus, sn. Spinus spinus) je malý druh pěvce z čeledi pěnkavovitých (Fringillidae).
03.04.2015 16:38

Čejka chocholatá

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je monotypický druh bahňáka z čeledi kulíkovitých (Charadriidae).
03.04.2015 16:14

Datlík tříprstý

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) je středně velký druh šplhavce z čeledi datlovitých (Picidae).
03.04.2015 16:12

Rákosník proužkováný

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) je středně velkým monotypickým[1][2] druhem pěvce z čeledi rákosníkovitých (Acrocephalidae).
03.04.2015 16:09

Kur domácí-Slepice domácí

Kur domácí (Gallus gallus f. domestica), (hovorově označován jako slepice nebo slípka, slípečka moravskoslovenským nářečím slépka, obecně moravsky slepica, oblastně též kura, kůra, koura) je domestikovaný pták. Všechna plemena kura domácího pocházejí pravděpodobně z kura bankivského, lesního...
03.04.2015 16:07

Kachna divoká

Kachna divoká (Anas platyrhynchos), zvaná březňačka, je naše největší plovavá kachna. Patří také mezi nejúspěšnější druhy ptáků, který se byl schopen naprosto přizpůsobit rychle se měnícím životním podmínkám. Z kachny divoké byla později vyšlechtěna kachna domácí (Anas platyrhynchos f. domestica).
03.04.2015 16:05

Strnad luční

Strnad luční (Emberiza calandra) je středně velký až velký druh pěvce z čeledi strnadovitých (Emberizidae).
03.04.2015 16:03

Červenka obecná

  Červenka obecná (Erithacus rubecula) je malý pták z čeledi lejskovitých.   Je hojně rozšířená na celém území Evropy kromě severu Skandinávie, vyskytuje se také v severozápadní Asii a v severní Africe.
03.04.2015 16:01

Brodiví

Brodiví (Ciconiiformes) je řád ptáků. Brodiví ptáci žijí na okrajích vodních toků. Neplavou, brodí se v mělčinách, a proto mají dlouhé tenké nohy a kolem prstů úzké blanité lemy proti propadání do bláta. Živí se lovem drobných živočichů nejen plovoucích ve vodě. Převážnou část jejich kořisti tvoří...
03.04.2015 15:59

Žluna zelená

Žluna zelená (Picus viridis) je středně velký šplhavý pták z čeledi datlovitých. Hojně se vyskytuje v západní Asii a celé Evropě s výjimkou Irska, většinového území Skandinávského poloostrova a několika středozemních ostrovů, což ji činí jedním z nejrozšířenějších evropských zástupců své čeledi.
03.04.2015 15:50

Zvonek zelený

Zvonek zelený (Carduelis chloris) je malý druh pěvce z čeledi pěnkavovitých (Fringillidae).
02.04.2015 19:22

Ledňáček říční

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je průměrně 16,5 cm velký pták z čeledi ledňáčkovitých (Alcedinidae). Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly a temenem. Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Pro své krásné zbarvení je nazýván Létající...
02.04.2015 19:20

Pěvci

Pěvci (Passeriformes) jsou největší řád třídy ptáků. Tato skupina čítá 5200–5500 druhů, a tak více než polovina druhů ptákůjsou právě pěvci. Jsou považováni za stromové ptáky díky svým nohám uzpůsobeným k sezení i na velmi tenkých větvích. Pro pěvce nejcharakterističtější vlastností je přirozeně...
02.04.2015 19:17

Vrabec domácí

Vrabec domácí (Passer domesticus) je malý zástupce čeledi vrabcovitých a nejrozšířenější žijící pták na světě,[1][2] vyskytující se na velkém území Eurasie a uměle vysazen v Americe, subsaharské Africe, Austrálii a na Novém Zélandu (viz mapka níže). Pochází pravděpodobně z Malé Asie nebo Arabského...
02.04.2015 19:15

Vlaštovka obecná

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica; L., 1758) je známý tažný pták z čeledi vlaštovkovitých. Podobně vypadající ptáci, kteří jsou někdy za ni považováni, jsou příbuzní jiřička obecná a břehule říční a nepříbuzný, ale podobný rorýs obecný.
02.04.2015 19:13

Kos černý

Kos černý (Turdus merula) je pták žijící v celé Evropě a v jižní Asii, byl introdukován i do Austrálie a na Nový Zéland. Díky své přizpůsobivosti se adaptoval na život v blízkosti člověka a úspěšně žije a hnízdí i v těsném sousedství lidských sídel. Samci jsou nepřehlédnutelní svým...
02.04.2015 19:11

Tetřev hlušec

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) je velký druh hrabavého ptáka z čeledi tetřevovitých.
02.04.2015 19:07

Sýkora uhelníček

Sýkora uhelníček (Periparus ater) je malý zpěvný pták z čeledi sýkorovitých. 
02.04.2015 19:03

Sova pálená

Sova pálená (Tyto alba) je středně velký druh sovy z čeledi sovovitých (Tytonidae), nápadný hlavně výrazným srdcovitým závojem kolem očí. Jedná se o nejrozšířenější druh sovy vůbec, obývající řadu biotopů na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy.
02.04.2015 19:00

Sýkora babka

Sýkora babka (Poecile palustris, syn. Parus palustris) je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých (Paridae).
02.04.2015 18:56

Čáp černý a Čáp bílý

Ptácí roku 2014.
02.04.2015 18:39

Straka obecná

Straka obecná (Pica pica) je krkavcovitý pěvec velikosti hrdličky, s výrazným černobílým zbarvením a dlouhým stupňovitým ocasem. Má poměrně krátká a široká křídla a její let je ve srovnání s jinými krkavcovitými těžkopádný. Straka se vyskytuje v Eurasii, severníAfrice a Severní Americe. Tento druh...
02.04.2015 18:36

Datel černý

Datel černý (Dryocopus martius) je velký druh šplhavce z čeledi datlovitých (Picidae).
02.04.2015 18:32

Dravci a Sovy

Nejznámější Dravci a Sovy.
02.04.2015 18:30

Poštolka obecná

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) je malý zástupce z řádu dravců. Rozpětí křídel se pohybuje v rozmezí 70–80 cm. Samec má světle šedou hlavu a ocas, červenavě hnědý hřbet a žlutohnědou hruď s černými kapkovitými skvrnami. Samice a mladí jedinci mají hřbet rezavě hnědý. Na obloze má viditelně...
02.04.2015 18:25

Moták pochop

Moták pochop (Circus aeruginosus), též pochop rákosní je štíhlý pták z řádu dravců.
02.04.2015 18:12

Včelojed lesní

Včelojed lesní (Pernis apivorus) je monotypický druh dravce z čeledi jestřábovitých (Accipitridae).
02.04.2015 18:03

Krahujec obecný

Krahujec obecný (Accipiter nisus) je malý druh dravce z čeledi jestřábovitých (Accipitridae).
02.04.2015 18:00

Sýkora koňadra

Sýkora koňadra (Parus major) je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých. Jedná o největší a nejrozšířenější ze všech evropských druhů sýkor. Původně dávala přednost listnatým lesům, ale dnes žije také v parcích a zahradách a velmi dobře se naučila využívat blízkosti lidí ve svůj prospěch. Koňadra je...
02.04.2015 17:23

Sokol stěhovavý

Nejrychlejší pták ČR Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je kosmopolitně rozšířený sokolovitý dravec. Samice je výrazně větší než samec a může dosahovat až velikosti havrana. Má dlouhá špičatá křídla a krátký ocas, který se ke konci zužuje. Na zbarvení je nejnápadnější charakteristický tmavý „vous“...

Kontakt

Ptáci České republiky

ptacicr@centrum.cz

Autor projektu
Daniel Štrunc
Polanského 1625
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Vyhledávání

Anketa

Líbí se vám naše stránky

Novinky e-mailem

Přihlaste se k odběru novinek:

Fotografie použita dle Creative Commons Joe Parks  © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode